۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی

نماگشت به نقل از دنیای سفر: مرتضی والی زاده با اشاره به اینکه تاکنون چند سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در خانه های تاریخی کاشان ابراز تمایل کرده اند، گفت: «این سرمایه گذاران از ایتالیا و سوئد هستند.

سرمایه گذار سوئدی یک مجسمه ساز است که در سفر به ایران برای برگزاری کارگاه و نمایشگاه طی بازدیدی که از کاشان داشت، از خانه ها خوشش آمد و درحال حاضر برای مرمت، خانه ای را در دست دارد.» او در ادامه درخصوص جذب گردشگر به بافت تاریخی کاشان اظهار کرد: «جذب گردشگر در بافت تاریخی به دو عامل بستگی دارد که یکی از آن زیرساخت است، هرچند شهرداری در بخشی از آن وارد شده است، اما به دلیل محدودیت بودجه با چالش هایی روبه رو است.

با این وجود در سال 95 حدود 15 میلیارد تومان از بودجه شهرداری به بافت اختصاص یافت که شامل خرید و تملک تک بناهای تاریخی، مرمت گذرها، آب انبارها و... می شود.» والی زاده با اشاره به آنکه پس از ورود شهرداری به مقوله خانه های تاریخی، بخش خصوصی به حوزه تبدیل خانه ها به مراکز اقامتی ورود پیدا کرد، یادآور شد: «تاکنون استقبال خوبی از این امر شده که البته مورد توجه گردشگران خارجی نیز قرار گرفته است.

تقریبا تمام خانه های تاریخی که به منظور تاسیس اقامتگاه احیا شده اند، با ظرفیت تکمیل در طول سال فعال هستند و درحال حاضر جای خالی برای رزرو ندارند.» شهردار بافت تاریخی کاشان خاطرنشان کرد: «درحال حاضر 100 خانه تاریخی در کاشان مرمت و به صورت اقامتگاه یا مکان بازدید مورد بهره برداری قرار گرفته اند.»